Het Bohemia Model biedt inzichten, handvatten en resultaten

Je hebt een Customer Journey nodig. Maar waar begin je? Wat zijn de verschillende fases en hoe beïnvloed je de customer? Wat meet je en wat doe je met de resultaten? Wat zijn de benchmarks binnen jouw branche? Vandaag de dag kom je niet weg met korte termijn denken. Je wil voor langere tijd permanent in het zichtveld van je Buyer Persona zijn. Je wil zeker weten waar de interesses liggen en waar men afhaakt. Of dat nu online of offline is.

Bohemia Amsterdam ontwikkelde in de afgelopen jaren een model waarin alle fases van de customer journey nauwgezet in kaart worden gebracht. We geven inzicht op welke manier de potentiele klant door de journey gaat en welke hobbels hij of zij tegen komt. We geven met ons model jou en je team heldere handvatten om de journey te kunnen verbeteren en daarmee de conversie te verhogen.

Geen Customer Journey is hetzelfde

Nauwkeurig op elkaar afgestemde fases volgen elkaar op.

Ons model bestaat uit drie fases; analyse, strategie en uitvoering. Elke fases bestaat uit een serie van stappen die nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd.

Heldere analyses
We doen allereerst onderzoek naar de huidige status van jouw customer journey. Welke keywords zijn populair bij de huidige potentiële klant? Hoe presteert de site op gebied van SEO en user experience? Hoe gedraagt de bezoeker zich op de site? We presenteren de conclusies in een management samenvatting die onomwonden de positieve kanten en de pijnpunten van de huidige on en offline customer journey aan het licht brengt.

Strakke strategie
Vervolgens gebruiken we deze input bij het vaststellen van de strategie. Hiervoor gaan we in op de doelstellingen (KPI’s) van de customer journey, de propositie en ontwikkelen we de buyer persona’s. We schrijven de strategy statement waarin de stappen en oplossingen uitgeschreven zijn die de customer journey gaan verbeteren. In de strategie zetten we ook de touchpoints op een rij en ontwikkelen we een contentkalender met owned, earned en paid media. Al deze keuzes vloeien voort uit de strategie.

Stapsgewijze uitvoering
Bij de uitvoering voeren we met ons team de regie over het realiseren van de afgesproken stappen. Bij het schrijven van de strategie en de touchpoints wordt gelet om de haalbaarheid van de plannen in het licht van budget en timing. In de uitvoering gaan daarmee de partijen aan de slag. Bohemia Amsterdam monitort voortdurend de effecten online.

Geen dubbel werk

We doen geen onnodig werk. Bij veel bedrijven is een deel van de kennis die we in ons model verwerven reeds beschikbaar. We doen geen analyses waarvan de resultaten up-to-date zijn.

We delen onze kennis

Bij alles wat we doen delen we onze kennis en tools met jouw team.

Een dreamteam

Alleen de expertise die ontbreekt wordt door ons ingezet.

We bieden side tracks voor Merkontwikkeling en Korte Campagnes

Bohemia Amsterdam heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van merken en korte campagnes. Binnen ons model zijn daarvoor side tracks ingebouwd waarmee we ook deze volgens een vast model kunnen ontwikkelen. Vraag er naar.

Het Bohemia Model biedt inzichten, handvatten en resultaten